Yemek Bursu Başvuruları Hakkında

Author: hakan.tan | Date: September 29, 2021

2021-2022 eğitim öğretim yılında gelir düzeyi düşük üniversitemiz öğrencilerine yemek bursu verilmesi Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda yemek bursu başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını 04 Ekim - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında portal.omu.edu.tr adresinden yapabileceklerdir.

Yemek Bursu başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Ekim 2021 ayının son haftasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir.